Generátor slov scrabble - vytvárať slová z písmen

Do prvého poľa zadajte znaky, ktoré sa použijú pre vygenerovanie slová (nemusí sa použiť všetky)
Do druhého poľa zadajte koľko znakov má mať vygenerované slovo
Do tretieho poľa môžeme zadať filter slov, kde znak podčiarknutia (_) je za jedno písmeno, znak hviezdička (*) zastúpi akýkoľvek počet písmen. Napr. v tajničke na 4, vieme že prvé písmeno je M a tretí L, potom ako filter použijeme M_L_
S týmto generátorom môžete vygenerovať slová napríklad pre slovné futbal pixword, scrabble, picwords, piknik slovo pod
Z písmen Písmeno TPísmeno LPísmeno OPísmeno KPísmeno NPísmeno IPísmeno A možné vytvoriť tieto slová:
alit
anti
atol
ikon
inak
iont
ital
kain
kalo
kant
kilo
kilt
kino
klan
klin
klon
klot
kola
kolt
koni
laik
lano
lina
lint
lita
loka
lota
loti
nato
nika
nota
olin
onak
otka
otni
talk
tank
tlak
toka
tona