Generátor slov scrabble - vytvárať slová z písmen

Do prvého poľa zadajte znaky, ktoré sa použijú pre vygenerovanie slová (nemusí sa použiť všetky)
Do druhého poľa zadajte koľko znakov má mať vygenerované slovo
Do tretieho poľa môžeme zadať filter slov, kde znak podčiarknutia (_) je za jedno písmeno, znak hviezdička (*) zastúpi akýkoľvek počet písmen. Napr. v tajničke na 4, vieme že prvé písmeno je M a tretí L, potom ako filter použijeme M_L_
S týmto generátorom môžete vygenerovať slová napríklad pre slovné futbal pixword, scrabble, picwords, piknik slovo pod

Pomocník k WOW: Words of Wonders / Slová zázrakov : Ak neviete žiadne ďalšie slovo, potom do generátora vpíšte všetky písmená, ktoré máte v hre (všetky čo sú vpísané v kruhu) a do druhého riadku zadajte počet písmen (počet všetkých kociek, kde Vám chýba slovo)

Pomoc k pixwords: Do prvého poľa generátora zadajte všetky dostuppné písmená (ako tie voľné, tak už zapísané). Do druhého poľa zadajte počet písmen hľadaného slova.

Pomoc pre hru Slovo Majster je podobná ako Words of Wonders, stačí zadať dostupné písmená a počet znakov tajemky.

Ak chcete pomôcť s hrou Slovo krížik potom postupujete obdobne.

Tento generátor využite na akúkoľvek slovnú hru, typu pixword, picwords adpo. taky klasické scrabble, kde máte k dispozícii písmená a tvoríte slová. Tiež k vytvoreniu přesmyček pod. Môže byt zábavné si zadať napríklad svoje meno a skúsiť či sa prehodením písmen nedá vytvorit nejaké slovo.

Príklady posledných generovaných slov podľa zadaných znakov:

Zadané znaky Dĺžka slova Možné slová
dnaprs 4 drap, napr, pars, rand, raps, spad, spar, srna
dnaprs 5 draps, naprd
prcdnap 5 naprd
prcdnap 4 drap, napr, rand
prcdna 4 drap, napr, rand
prcsaóp 4 caps, pars, raps, spar
prcsnpó 3 nsp, nsr, pcr, pns, pps, prs, scp, snp, snr, spn, spp, spr, srn
struk 4 krst, kurt, strk, trsk, trus, turk
palec 3 ale, alp, cal, cap, cep, ela, epa, lea, lep, pac, pal, pcl, pec, pel
palec 4 apel, cela, cepa, pale, pela