Generátor slov scrabble - vytvářet slova z písmen

Do prvního pole zadejte znaky, které se použijí pro vygenerování slova(nemusí se použít všechna)
Do druhého pole zadejte kolik znaků má mít vygenerované slovo
Do třetího pole můžeme zadat filtr slov, kde znak podtržítka (_) je za jedno písmeno, znak hvezdičky (*) zastoupi jakýkoli počet písmen. Např. v tajence na 4, víme že první písmeno je M a třetí L, pak jako filtr použijeme M_L_
S tímto generátorem můžete vygenerovat slova například pro slovní fotbal, pixword, scrabble, picwords, piknik slovo apod.

Nápověda k WOW: Words of Wonders / Slova zázraků: Pokud nevíte žádné další slovo, pak do generátoru vepište všechna písmena, která máte ve hře (všechny co jsou vepsána v kruhu) a do druhého řádku zadejte počet písmen (počet všech kostiček, kde Vám chybí slovo)

Pomoc k pixwords: Do prvního pole generátoru zadejte všechny dostuppné písmena (jak ty volné, tak již zapsané). Do druhého pole zadejte počet písmen hledaného slova.

Nápověda pro hru Slovo Mistr je podobná jako Words of Wonders, stačí zadat dostupná písmena a počet znaků tajemky.

Pokud chcete pomoct s hrou Slovo křížek pak postupujete obdobně. Pokud chcete trénovat výslovnost písmen nebo pro logopedii, pak si vygenerujte například pětimístná slova na ř

Tento generátor využijte na jakoukoli slovní hru, typu pixword,picwords adpo. taky klasické scrabble, kde máte k dispozici písmena a tvoříte slova. Také k vytvoření přesmyček apod. Může byt zábavné si zadat třeba svoje jméno a zkusit zda se přehozením písmen nedá vytvořit nějaké slovo.

Příklady posledních generovaných slov podle zadaných znaků:

Zadané znaky Délka slova Možné slova
aattisr 5 arita, artia, asiat, astat, astra, start, tasit, tatar, trasa, trast, trata, trias, trsat
beteřna 4 aneb, beat, beta, eben, etan, eten, etna, nebe, tebe
aattisr 6 satira, starat
beteřna 5 neteř, třeba
dlákař 5 dálka, kláda, řádka
oidlvcé 3 cév, cid, cil, cio, civ, cli, clo, col, cov, cvl, dic, div, dli, doc, dol, dvl, ico, ido, ilo, ivo, lcd, lic, lod, lov, lvi, oci, ocl, odl, ovl, vcl, vdl, vid, vil, vod, vol
oidlvcé 4 cévo, civé, diol, divl, divo, docl, dovl, idol, lodi, lvic, ocil, ocli, odcl, odiv, odvl, olic, oliv, ovci, ovil, védo, vidl, vild, vilo, viol, vlci, vodl, voli
oidlvcé 4 diol, idol, odiv, vild, voli
rasvtí 3 art, ats, ras, rsa, sar, sít, srí, srv, str, sví, tra, trs, tví, var, vír, vít, vrt
oidlvcé 5 cidlo, divoc, docil, docvl, dolic, dovil, léciv, lodic, lovci, odcvl, odlic, odliv, odvil, vildo, vléci, vodic, vodil, volci, volic