Generátor slov scrabble - vytvárať slová z písmen

Do prvého poľa zadajte znaky, ktoré sa použijú pre vygenerovanie slová (nemusí sa použiť všetky)
Do druhého poľa zadajte koľko znakov má mať vygenerované slovo
Do tretieho poľa môžeme zadať filter slov, kde znak podčiarknutia (_) je za jedno písmeno, znak hviezdička (*) zastúpi akýkoľvek počet písmen. Napr. v tajničke na 4, vieme že prvé písmeno je M a tretí L, potom ako filter použijeme M_L_
S týmto generátorom môžete vygenerovať slová napríklad pre slovné futbal pixword, scrabble, picwords, piknik slovo pod
Z písmen Písmeno TPísmeno EPísmeno KPísmeno VPísmeno IPísmeno CPísmeno A možné vytvoriť tieto slová:
akc
akt
ate
ave
cak
cia
cik
cit
cti
ekv
eta
etc
eva
ikt
ita
iva
ive
kat
kea
kie
kit
kva
tak
tea
tei
tie
tik
vak
vec
vek
vet
via