Generátor slov scrabble - vytvárať slová z písmen

Do prvého poľa zadajte znaky, ktoré sa použijú pre vygenerovanie slová (nemusí sa použiť všetky)
Do druhého poľa zadajte koľko znakov má mať vygenerované slovo
Do tretieho poľa môžeme zadať filter slov, kde znak podčiarknutia (_) je za jedno písmeno, znak hviezdička (*) zastúpi akýkoľvek počet písmen. Napr. v tajničke na 4, vieme že prvé písmeno je M a tretí L, potom ako filter použijeme M_L_
S týmto generátorom môžete vygenerovať slová napríklad pre slovné futbal pixword, scrabble, picwords, piknik slovo pod
Z písmen Písmeno SPísmeno IPísmeno KPísmeno PPísmeno TPísmeno OPísmeno A možné vytvoriť tieto slová:
akosi
aspik
kapit
koati
kopta
ktosi
optik
osika
patio
pista
pitka
posti
psota
sipot
sitko
sopka
sopti
spota
stoik
stoka
stopa
tisko
tokia