Generátor slov scrabble - vytvárať slová z písmen

Do prvého poľa zadajte znaky, ktoré sa použijú pre vygenerovanie slová (nemusí sa použiť všetky)
Do druhého poľa zadajte koľko znakov má mať vygenerované slovo
Do tretieho poľa môžeme zadať filter slov, kde znak podčiarknutia (_) je za jedno písmeno, znak hviezdička (*) zastúpi akýkoľvek počet písmen. Napr. v tajničke na 4, vieme že prvé písmeno je M a tretí L, potom ako filter použijeme M_L_
S týmto generátorom môžete vygenerovať slová napríklad pre slovné futbal pixword, scrabble, picwords, piknik slovo pod
Z písmen Písmeno PPísmeno RPísmeno OPísmeno CPísmeno EPísmeno SPísmeno SPísmeno IPísmeno NPísmeno G možné vytvoriť tieto slová:
corps
epson
nesip
nespr
niger
opier
orgie
pecni
penis
perin
perno
pesos
piros
pones
preso
press
princ
prsne
psion
repci
ringo
rosin
rosne
segno
signe
snice
socie
spong
srnec
srnie