Generátor slov scrabble - vytvárať slová z písmen

Do prvého poľa zadajte znaky, ktoré sa použijú pre vygenerovanie slová (nemusí sa použiť všetky)
Do druhého poľa zadajte koľko znakov má mať vygenerované slovo
Do tretieho poľa môžeme zadať filter slov, kde znak podčiarknutia (_) je za jedno písmeno, znak hviezdička (*) zastúpi akýkoľvek počet písmen. Napr. v tajničke na 4, vieme že prvé písmeno je M a tretí L, potom ako filter použijeme M_L_
S týmto generátorom môžete vygenerovať slová napríklad pre slovné futbal pixword, scrabble, picwords, piknik slovo pod
Z písmen Písmeno PPísmeno RPísmeno IPísmeno TPísmeno MPísmeno APísmeno VPísmeno ÁPísmeno S možné vytvoriť tieto slová:
artmi
mitra
mpsvr
mstia
patmi
pista
pitva
priam
prima
prsia
prsmi
prsta
prsti
prtia
rasti
samit
sprit
stami
stria
strmi
svati
tramp
trias
vista
vrtmi
vsami
vsiam