Generátor slov scrabble - vytvárať slová z písmen

Do prvého poľa zadajte znaky, ktoré sa použijú pre vygenerovanie slová (nemusí sa použiť všetky)
Do druhého poľa zadajte koľko znakov má mať vygenerované slovo
Do tretieho poľa môžeme zadať filter slov, kde znak podčiarknutia (_) je za jedno písmeno, znak hviezdička (*) zastúpi akýkoľvek počet písmen. Napr. v tajničke na 4, vieme že prvé písmeno je M a tretí L, potom ako filter použijeme M_L_
S týmto generátorom môžete vygenerovať slová napríklad pre slovné futbal pixword, scrabble, picwords, piknik slovo pod
Z písmen Písmeno PPísmeno OPísmeno SPísmeno TPísmeno RPísmeno EPísmeno KPísmeno OPísmeno TPísmeno A možné vytvoriť tieto slová:
aport
astro
atest
kaper
kapor
karet
karos
kater
kopra
kopta
korte
kotor
krepa
okate
okato
okres
oktet
opera
opora
osake
oskar
ostra
ostro
otras
otrok
paket
peras
perko
pesar
petra
poeta
poker
pokor
porta
porto
poter
potok
potos
potto
prask
prato
preso
preto
proso
prsta
prsto
psota
raket
rapot
rekta
repka
seato
sekta
serak
skate
skoro
skrat
sopka
sopor
sopot
sorta
soter
sporo
spota
srkot
staro
state
steak
stoka
stopa
stopo
store
storo
stoto
strek
stret
strop
takto
tarok
tatko
tepot
terka
terpa
terst
tesar
testa
tetka
tetra
toark
toast
topor
toros
torta
tosto
trakt
trast
tresa
tresk
trest
trkot
trpko
trtko