Generátor slov scrabble - vytvárať slová z písmen

Do prvého poľa zadajte znaky, ktoré sa použijú pre vygenerovanie slová (nemusí sa použiť všetky)
Do druhého poľa zadajte koľko znakov má mať vygenerované slovo
Do tretieho poľa môžeme zadať filter slov, kde znak podčiarknutia (_) je za jedno písmeno, znak hviezdička (*) zastúpi akýkoľvek počet písmen. Napr. v tajničke na 4, vieme že prvé písmeno je M a tretí L, potom ako filter použijeme M_L_
S týmto generátorom môžete vygenerovať slová napríklad pre slovné futbal pixword, scrabble, picwords, piknik slovo pod
Z písmen Písmeno PPísmeno APísmeno VPísmeno OPísmeno LPísmeno ZPísmeno UPísmeno ZPísmeno APísmeno NPísmeno APísmeno VPísmeno APísmeno LPísmeno APísmeno CPísmeno H možné vytvoriť tieto slová:
aplauz
avalov
capovu
havana
hlavno
chalan
chalva
chlopa
opacha
pavlou
pavlov
placho
plavno
plocha
pohana
povaha
povala
valach
valcha
vhnalo
vplula
zaucho
zuzana