Generátor slov scrabble - vytvárať slová z písmen

Do prvého poľa zadajte znaky, ktoré sa použijú pre vygenerovanie slová (nemusí sa použiť všetky)
Do druhého poľa zadajte koľko znakov má mať vygenerované slovo
Do tretieho poľa môžeme zadať filter slov, kde znak podčiarknutia (_) je za jedno písmeno, znak hviezdička (*) zastúpi akýkoľvek počet písmen. Napr. v tajničke na 4, vieme že prvé písmeno je M a tretí L, potom ako filter použijeme M_L_
S týmto generátorom môžete vygenerovať slová napríklad pre slovné futbal pixword, scrabble, picwords, piknik slovo pod
Z písmen Písmeno OPísmeno UPísmeno EPísmeno XPísmeno DPísmeno SPísmeno ÓPísmeno NPísmeno PPísmeno EPísmeno LPísmeno I možné vytvoriť tieto slová:
deleno
depsil
desinu
diesel
dlenie
duplex
dusene
duseno
dusien
epoxid
eupnoe
exodus
leonid
lupino
nediel
neuspi
opisne
osudie
osudne
peloid
plexus
plodne
podiel
poldne
polien
pondus
posnul
pseudo
silene
sledne
spinel
spleen
spodne
unisex