Generátor slov scrabble - vytvárať slová z písmen

Do prvého poľa zadajte znaky, ktoré sa použijú pre vygenerovanie slová (nemusí sa použiť všetky)
Do druhého poľa zadajte koľko znakov má mať vygenerované slovo
Do tretieho poľa môžeme zadať filter slov, kde znak podčiarknutia (_) je za jedno písmeno, znak hviezdička (*) zastúpi akýkoľvek počet písmen. Napr. v tajničke na 4, vieme že prvé písmeno je M a tretí L, potom ako filter použijeme M_L_
S týmto generátorom môžete vygenerovať slová napríklad pre slovné futbal pixword, scrabble, picwords, piknik slovo pod
Z písmen Písmeno MPísmeno APísmeno JPísmeno SPísmeno TPísmeno EPísmeno R možné vytvoriť tieto slová:
amer
ares
arte
astr
esta
jare
jest
mare
mars
meat
mest
metr
rame
rast
rest
same
sejm
seta
smer
staj
star
ster
tare
tasr
team
teja
term
tmej
tram
trma