Generator słów scrabble - tworzyć słowa z liter

W pierwszym polu wpisz znaki, które zostaną użyte do wygenerowania słowa (nie wszystkie muszą zostać użyte)
Wpisz ile znaków ma mieć wygenerowane słowo w drugim polu
W trzecim polu możemy wprowadzić filtr słów, gdzie znak podkreślenia (_) zastępuje jedną literę, znak gwiazdki (*) zastępuje dowolną liczbę liter. Na przykład w rozwiązaniu na 4 litery wiemy, że pierwsza litera to M a trzecia L, wtedy jako filtra użyjemy M_L_
Za pomocą tego generatora możesz generować słowa na przykład do Word Soccer,word chain, pixword, scrabble, picwords, piknik word, etc.
Z liter Litera ĄLitera ĆLitera ĘLitera ŁLitera ÓLitera ŚLitera ŃLitera ŻLitera ŹLitera ULitera OLitera PLitera SLitera FLitera GLitera HLitera JLitera ZLitera CLitera BLitera M można ułożyć poniższe słowa:
błoch
bogus
bojąc
bosch
czołg
czuło
focus
foczę
fuchs
głomb
głuch
gmoch
gojąc
gołąb
chłop
jumbo
łobuz
łojąc
łosuń
łoszę
łożąc
mężuś
mogąc
mozół
msząc
muchę
mucho
objąć
objęć
obłóg
obuch
obżąć
osmół
osuch
płuco
pobóg
pojąc
pójło
pojmą
pojmę
pójść
połóg
półoś
pożąć
pożmą
pożmę
sączu
słońc
słucz
słuch
sojuz
szuch
szupo
ubocz
ubóść
ubożę
usłoń
usmoł
uszom
zgłąb
złość
żując