Generátor slov scrabble - vytvárať slová z písmen

Do prvého poľa zadajte znaky, ktoré sa použijú pre vygenerovanie slová (nemusí sa použiť všetky)
Do druhého poľa zadajte koľko znakov má mať vygenerované slovo
Do tretieho poľa môžeme zadať filter slov, kde znak podčiarknutia (_) je za jedno písmeno, znak hviezdička (*) zastúpi akýkoľvek počet písmen. Napr. v tajničke na 4, vieme že prvé písmeno je M a tretí L, potom ako filter použijeme M_L_
S týmto generátorom môžete vygenerovať slová napríklad pre slovné futbal pixword, scrabble, picwords, piknik slovo pod
Z písmen Písmeno PPísmeno APísmeno CPísmeno IPísmeno EPísmeno NPísmeno T možné vytvoriť tieto slová:
aip
ani
ate
atp
cap
cep
cia
cin
cip
cit
cti
ent
epa
eta
etc
etn
iep
int
ita
nap
net
nie
nit
pac
pan
pat
pec
pet
pia
pic
pte
tan
tea
tei
ten
tep
tie
tip
tne
tni